شناخت قرآن ۱ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۸/۹/۲۰۱۸ (146)

بیشتر

نیاز بشر به دین ۳ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۱/۹/۲۰۱۸ (123)

بیشتر

مراسم جشن عید غدیر و آیین تودیع و معارفه امام و مدیر مرکز اسلامی هامبورگ آیت الله قمی آیت الله رمضانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۰/۸/۲۰۱۸ (280)

بیشتر

مراسم شام غریبان ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۲۰/۹/۲۰۱۸ (116)

بیشتر

مراسم ظهر عاشورا محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۰/۹/۲۰۱۸ (107)

بیشتر

مراسم شب عاشورا محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۱۹/۹/۲۰۱۸ (108)

بیشتر

مراسم شب تاسوعا محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۱۸/۹/۲۰۱۸ (110)

بیشتر

مراسم شب ۸ محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۱۷/۹/۲۰۱۸ (158)

بیشتر

مراسم شب ۷ محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۱۶/۹/۲۰۱۸ (112)

بیشتر

مراسم شب ۶ محرم ۲۰۱۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدی ۱۵/۹/۲۰۱۸ (112)

بیشتر