اولین گردهمایی مجمع اروپایی بانوان پیرو اهل بیت علیهم السلام

اولین گردهمایی مجمع اروپایی بانوان پیرو اهل بیت علیهم السلام

آیت الله رمضانی

۶/۵/۲۰۱۷

(573)