تفسیر آیات آخر سوره مبارکه زلزال ۲

تفسیر آیات آخر سوره مبارکه زلزال ۲

حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی

۲۷/۱۲/۲۰۱۸

(59)