سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره – ۱۷ ماه مبارک رمضان

سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره

مراسم روز ۱۷ ماه مبارک رمضان

آیت الله رمضانی

۲/۶/۲۰۱۸

(210)