شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۸ شمسی

شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۸ شمسی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح

۱۹/۳/۲۰۲۰

(33)