۲۰۱۹ مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

۲۰۱۹ مراسم افتتاحیه هفتمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح

۱۲/۴/۲۰۱۹

(1)