خطبه نماز عید سعید فطر حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۵/۶/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم روز ۲۹ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۴/۶/۲۰۱۹   (0)

بیشتر

مراسم روز ۲۸ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۳/۶/۲۰۱۹   (0)

بیشتر

مراسم روز ۲۷ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲/۶/۲۰۱۹   (1)

بیشتر

مراسم روز ۲۶ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۱/۶/۲۰۱۹   (0)

بیشتر

سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره – ۲۵ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۱/۵/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره – ۲۵ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۳۱/۵/۲۰۱۹   (2)

بیشتر

اوصاف متّقین ۱۴ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۱/۵/۲۰۱۹ (1)

بیشتر

مراسم روز ۲۴ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۳۰/۵/۲۰۱۹   (6)

بیشتر

مراسم روز ۲۳ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲۹/۵/۲۰۱۹   (1)

بیشتر