اوصاف متّقین ۷ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۹/۳/۲۰۱۹ (6)

بیشتر

اوصاف متّقین ۶ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۲/۳/۲۰۱۹ (9)

بیشتر

مراسم بزرگداشت وفات حضرت زینب  س حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی ۱۴/۲/۲۰۱۹ (7)

بیشتر

میلاد امام علی ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۹/۳/۲۰۱۹ (5)

بیشتر

اوصاف متّقین ۵ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۵/۳/۲۰۱۹ (7)

بیشتر

مجلس یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۴/۳/۲۰۱۹ (7)

بیشتر

میلاد امام محمد باقر ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر رجايی ۷/۳/۲۰۱۹ (4)

بیشتر

نکوهش تنبلی حجت الاسلام و المسلمین انصاری ۱/۳/۲۰۱۹ (17)

بیشتر