اوصاف متّقین ۷ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۹/۳/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

اوصاف متّقین ۶ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۲/۳/۲۰۱۹ (7)

بیشتر

مراسم بزرگداشت وفات حضرت زینب  س حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی ۱۴/۲/۲۰۱۹ (6)

بیشتر

میلاد امام علی ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۹/۳/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۵ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۵/۳/۲۰۱۹ (3)

بیشتر

مجلس یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۶ هجری شمسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۴/۳/۲۰۱۹ (3)

بیشتر

میلاد امام محمد باقر ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر رجايی ۷/۳/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

نکوهش تنبلی حجت الاسلام و المسلمین انصاری ۱/۳/۲۰۱۹ (16)

بیشتر