سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره – ۲۵ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۱/۵/۲۰۱۹ (3)

بیشتر

سی امین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی ره – ۲۵ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۳۱/۵/۲۰۱۹   (2)

بیشتر

اوصاف متّقین ۱۴ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۱/۵/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

مراسم روز ۲۴ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۳۰/۵/۲۰۱۹   (10)

بیشتر

مراسم روز ۲۳ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲۹/۵/۲۰۱۹   (1)

بیشتر

مراسم احیای شب ۲۳ ماه مبارک رمضان – شب سوم قدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۸/۵/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

مراسم روز ۲۲ ماه مبارک رمضان – شب سوم قدر حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲۸/۵/۲۰۱۹ (6)

بیشتر

مراسم روز ۲۱ ماه مبارک رمضان حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲۷/۵/۲۰۱۹   (1)

بیشتر

مراسم احیای شب ۲۱ ماه مبارک رمضان – شب دوم قدر حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۶/۵/۲۰۱۹ (1)

بیشتر

مراسم روز ۲۰ ماه مبارک رمضان – شب دوم قدر حجت الاسلام و المسلمین قاضی عسکر ۲۶/۵/۲۰۱۹ (3)

بیشتر