مراسم شب ۱ محرم ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین غروی ۳۱/۸/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

اوصاف متّقین ۲۲ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳۰/۸/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

اخلاق اجتماعی در قرآن ۴ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۹/۸/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

میلاد امام کاظم ع حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان حسینی ۲۲/۸/۲۰۱۹ (1)

بیشتر

مراسم جشن عید سعید غدیر خم حجت الاسلام و المسلمین سید سلمان حسینی ۲۰/۸/۲۰۱۹ (2)

بیشتر

اوصاف متّقین ۲۱ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۶/۸/۲۰۱۹ (6)

بیشتر

میلاد امام هادی ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۵/۸/۲۰۱۹ (3)

بیشتر

خطبه نماز عید قربان حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۲/۸/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم ویژه روز عرفه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۱/۸/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۲۰ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۹/۸/۲۰۱۹ (4)

بیشتر