اوصاف متّقین ۴۰ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۷/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

مراسم یادبود مسافران هواپیمای اوکراین حجت الاسلام و المسلمین خاطری ۱۶/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۳۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۰/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

مراسم بزرگداشت شهادت حضرت فاطمه زهرا س حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۹/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

مجلس یادبود شهدای قهرمان وقایع اخیر عراق در مبارزه با افراطی گری حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۵/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۳۸ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۳/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

میلاد حضرت زینب کبری  س حجت الاسلام و المسلمین انصاری ۲/۱/۲۰۲۰ (0)

بیشتر