مجلس بزرگداشت مرحوم علامه سید جعفر مرتضی ره حجت الاسلام و المسلمین خاطری ۳۱/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

شهادت امام رضا ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۸/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

شهادت امام حسن مجتبی ع حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۷/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم سوگواری رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد ص حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۶/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم شب ۸ دهه آخر صفر ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۵/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۳۰ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۵/۱۰/۲۰۱۹ (1)

بیشتر

مراسم شب ۷ دهه آخر صفر ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۴/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم شب ۶ دهه آخر صفر ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۳/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم شب ۵ دهه آخر صفر ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۲/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر

مراسم شب ۴ دهه آخر صفر ۲۰۱۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر جازاری ۲۱/۱۰/۲۰۱۹ (0)

بیشتر