تفسیر سوره مبارکه انسان ۱ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۰۲۰/۴/۳ (49)

بیشتر

میلاد امام حسین علیه السلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۷/۳/۲۰۲۰ (17)

بیشتر

مبعث پیامبر عظیم الشأن اسلام حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۱/۳/۲۰۲۰ (3)

بیشتر

نوروز ۱۳۹۹ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۰/۳/۲۰۲۰ (4)

بیشتر

شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) و یادبود درگذشتگان سال ۱۳۹۸ شمسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۹/۳/۲۰۲۰ (4)

بیشتر

اوصاف متّقین ۴۵ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۱/۲/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

۸ میلاد امام محمد باقر (ع) – اخلاق اجتماعی در قرآن حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۲۰/۲/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

(میلاد حضرت فاطمه زهرا (س حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۵/۲/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

(میلاد حضرت فاطمه زهرا (س سرکار خانم دکتر غروی ۱۵/۲/۲۰۲۰ (0)

بیشتر

اوصاف متّقین ۴۴ حجت الاسلام و المسلمین دکتر مفتح ۱۴/۲/۲۰۲۰ (6)

بیشتر